בניין משרדים – בית עמרם

נמשכת בניית בניין המשרדים באזור התעשייה הדרומי, חדרה.
בנין יוקרתי בן 3 קומות המיועד למסחר ומשרדים.
מתאכלס בימים אלו.

לפרטים נוספים : אבי עובדיה – 054-5489619