לוגו עמרם שחור 598/193

אהבת ציון 5 קרית ים

 

מידע נוסף על הפרויקט ימסר בקרוב…

מיקום הפרויקט

עיקרי המפרט הטכני