לוגו עמרם שחור 598/193

אור טאון – אור עקיבא

 

מידע נוסף על הפרויקט ימסר בקרוב…

מיקום הפרויקט

עיקרי המפרט הטכני