לוגו עמרם שחור 598/193

אשדוד – פארק לכיש

 

מדובר במכרז ראשון ברובע לכיש, אשר נסגר בהצלחה בתחום תכנית קריית 'פארק לכיש – אשדוד' אשר תכלול כ-2,768 יחידות על שטח של כ-617 דונם.

מיקום הפרויקט

עיקרי המפרט הטכני