המצוק – זכרון יעקב

מיקום הפרויקט

עיקרי המפרט הטכני