לוגו עמרם שחור 598/193

חשמואנים 28 קרית מוצקין

 

מידע נוסף על הפרויקט ימסר בקרוב…

מיקום הפרויקט

עיקרי המפרט הטכני