חיננית/פעמונית – יפו

מיקום הפרויקט

עיקרי המפרט הטכני