לוגו עמרם שחור 598/193

מוריה 101

חיפה

 

מידע נוסף על הפרויקט ימסר בקרוב…

מיקום הפרויקט

עיקרי המפרט הטכני