לוגו עמרם שחור 598/193

מנחם בגין כפר יונה

 

מידע נוסף על הפרויקט ימסר בקרוב…

מיקום הפרויקט

עיקרי המפרט הטכני