לוגו עמרם שחור 598/193

מתחם אגד – פרדס חנה

 

מידע נוסף על הפרויקט ימסר בקרוב…

מיקום הפרויקט

עיקרי המפרט הטכני