לוגו עמרם שחור 598/193

נווה אילן – אור עקיבא

 

מידע נוסף על הפרויקט ימסר בקרוב…

מיקום הפרויקט

עיקרי המפרט הטכני