לוגו עמרם שחור 598/193

עכו – מזרח

 

במסגרת המכרז שווקו 448 יח"ד במחיר מופחת ו-299 יח"ד בשוק החופשי.

התוכנית בכללותה, 'עכו – מזרח', תכלול כ-8,060 יח"ד על שטח של כ-3,464 דונם.

השכונה מיועדת לרובע מגורים בצפיפות של כ-13 יח"ד לדונם, מבני ציבור, דיור מיוחד, שטחים פתוחים ואזור תעסוקה בהיקף של כ-350 דונם.

מיקום הפרויקט

עיקרי המפרט הטכני