לוגו עמרם שחור 598/193

צה"ל 18 – חדרה

 

מידע נוסף על הפרויקט ימסר בקרוב…

מיקום הפרויקט

עיקרי המפרט הטכני