לוגו עמרם שחור 598/193

קדיש לוז 63 קרית מוצקין

 

מידע נוסף על הפרויקט ימסר בקרוב…

מיקום הפרויקט

עיקרי המפרט הטכני