לוגו עמרם שחור 598/193

קולנוע אסתר – נתניה

 

מידע נוסף על הפרויקט ימסר בקרוב…

מיקום הפרויקט

עיקרי המפרט הטכני