לוגו עמרם שחור 598/193

קורצ'אק 4-8

קרית מוצקין

 

מידע נוסף על הפרויקט ימסר בקרוב…

מיקום הפרויקט

עיקרי המפרט הטכני