לוגו עמרם שחור 598/193

קרית גת

(צביון חרדי)

 

מידע נוסף על הפרויקט ימסר בקרוב…

מיקום הפרויקט

עיקרי המפרט הטכני