לוגו עמרם שחור 598/193

ראשון לציון מתחם א',ב'

 

מידע נוסף על הפרויקט ימסר בקרוב…

עיקרי המפרט הטכני