לוגו עמרם שחור 598/193

רמב"ם – חדרה

 

מידע נוסף על הפרויקט ימסר בקרוב…

מיקום הפרויקט

עיקרי המפרט הטכני