לוגו עמרם שחור 598/193

שז"ר 33

קרית ים

 

מידע נוסף על הפרויקט ימסר בקרוב…

מיקום הפרויקט

עיקרי המפרט הטכני