לוגו עמרם שחור 598/193

שטרון 13- תל אביב

 

מידע נוסף על הפרויקט ימסר בקרוב…

מיקום הפרויקט

עיקרי המפרט הטכני