לוגו עמרם שחור 598/193

שיפולי ההר

אילת

 

מידע נוסף על הפרויקט ימסר בקרוב…

מיקום הפרויקט

עיקרי המפרט הטכני