A CENTER  – טירת הכרמל

 

A CENTER , המרכז המסחרי החדש של טירת הכרמל נבנה בשטח של כ- 750 מ"ר

וכולל שטחי מסחר, משרדים וחניון לבאי המתחם אשר מציע לתושבי העיר מגוון חנויות נוחות

ושירות. המרכז המסחרי תוכנן ע"י משרד גיורא גור ושות' אדריכלים.

מיקום הפרויקט