A CENTER חדרה

המרכז מסחרי הגדול ביותר כיום באזור התעשייה חדרה. שטח המתחם – 13 דונם. 12,642 מ"ר שטחי מסחר מתוכם

הושכר כ-5300 מטר לרשת קמעונאית "אושר עד" 380 מקומות חנייה ונגישות לנכים, 3 קומות למשרדים ועסקים

ניהול המתחם על ידי חברת ניהול מובילה. תמהיל עסקים שיתרום לפריון הדדי

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם אסף חמו:

טלפון: 052-3705658

מייל: asaf@amramltd.co.il

מיקום הפרויקט