AQUA VIEW

 

שכונת העתיד של השרון הצפוני. צמד מגדלי היוקרה החדשים מהווים את שיאה האדריכלי של סדרת AQUA אשר שינתה בשנים

האחרונות את אופי המגורים וסגנון החיים במערב חדרה, פרויקט AQUA מונה כיום 700 יחידות דיור ומכתיב סטנדרטים חדשים

שטרם נראו בשרון הצפוני. מגדלי AQUA VIEW תוכננו להיות גולת הכותרת של שכונת עין הים והפנינה האדריכלית החדשה

של רצועת החוף מהיפות בישראל.

מיקום הפרויקט

עיקרי המפרט הטכני